Vårt program

Vi krever plass for en tradisjonsorientert arkitektur og byplan. Vi vil ha:

  1. En menneskelig målestokk: Hus som passer oss i størrelse og høyde.
  2. Sammenheng: Hus som skaper orden og sammenheng – rekker, gater, sluttede kvartaler og skjermede plasser.
  3. Hus som taler til oss på et språk vi forstår: anerkjente former, gode materialer, kyndig komposisjon og omtenksom detaljering.
  4. Hus som respekterer stedet og passer til eksisterende hus i type og størrelse.
  5. Fri bane for bygg av tradisjonell form.

Vi er lei av:

  1. Høybygg som rager over oss, og lange, ubrutte fasader som står i vår vei.
  2. Store bygg omgitt av dødt rom: av bilgater, parkeringsplasser eller pliktmessige grøntanlegg.
  3. Glatte blanke fasader; naken betong; elementbyggeri; kantet omriss; vilkårlige form-påfunn.
  4. Bygg som i målestokk eller form vanvører husrekken, kvartalet eller strøket.
  5. En arkitektonisk elite som med sin organisasjonsmakt undertrykker tradisjonell estetikk.

Våre mål søker vi oppnådd ved appell til folkelig fornuft.